HÌnh đại diện 281282 dinh sinh
Trả lời: HỆ VẬT TRONG CON LẮC LÒ XO
Bởi 281282 dinh sinh - Thứ sáu, 16 Tháng tám 2013, 12:33 AM
 
như thế này bạn: khi ma chi treo 1 vật m thì lò xo dãn đoạn dta l.chon moc tai vtcb do.rui khi treo vat M vao thi lò xo se dan 1 doan:l=(Mg)\k luc này toc do goc la omega=can(k\m+M) rui tu do ta co pt moi quan he giua A,x,v,toc do goc...la ra.