HÌnh đại diện 243033 dương ru bi
HỆ VẬT TRONG CON LẮC LÒ XO
Bởi 243033 dương ru bi - Chủ nhật, 14 Tháng tư 2013, 12:37 PM
 
một vật có m=250g,đang cân bằng khi treo vào con lắc lò xo có độ cứng k=50(n/m),người ta đặt thêm vật có khối lượng M thì cả 2 bắt đầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng,và khi cách vị trí ban đầu 2cm thì có vận tốc 40(cm/s),hỏi khối lượng vật M
HÌnh đại diện 281282 dinh sinh
Trả lời: HỆ VẬT TRONG CON LẮC LÒ XO
Bởi 281282 dinh sinh - Thứ sáu, 16 Tháng tám 2013, 12:33 AM
 
như thế này bạn: khi ma chi treo 1 vật m thì lò xo dãn đoạn dta l.chon moc tai vtcb do.rui khi treo vat M vao thi lò xo se dan 1 doan:l=(Mg)\k luc này toc do goc la omega=can(k\m+M) rui tu do ta co pt moi quan he giua A,x,v,toc do goc...la ra.