HÌnh đại diện 261779 Trương Thị Vân Anh
Trả lời: Một hòn đá được ném xiên một góc 30o
Bởi 261779 Trương Thị Vân Anh - Thứ hai, 15 Tháng tư 2013, 09:15 PM
 
Bạn giải rõ ràng hơn được không? Người ta đã cho v sau đâu, cũng không có khối lượng nữa. Ai bày mình cách tính với