HÌnh đại diện 261779 Trương Thị Vân Anh
Một hòn đá được ném xiên một góc 30o
Bởi 261779 Trương Thị Vân Anh - Thứ bảy, 13 Tháng tư 2013, 03:29 PM
 
Một hòn đá được ném xiên một góc 30o so với phương ngang với động lượng ban đầu có độ lớn bằng 2 kgm/s từ mặt đất. Độ biến thiên động lượng khi hòn đá rơi tới mặt đất có giá trị là (Bỏ qua sức cản)
Các bạn giúp mình với.
HÌnh đại diện 223967 sang
Trả lời: Một hòn đá được ném xiên một góc 30o
Bởi 223967 sang - Thứ bảy, 13 Tháng tư 2013, 09:55 PM
 
thì cug dễ thuj mà
ban hãy tính động lượng P sau=m.v.cos@ rồi dentaP=Ps-Pt là ra ha
HÌnh đại diện 261779 Trương Thị Vân Anh
Trả lời: Một hòn đá được ném xiên một góc 30o
Bởi 261779 Trương Thị Vân Anh - Thứ hai, 15 Tháng tư 2013, 09:15 PM
 
Bạn giải rõ ràng hơn được không? Người ta đã cho v sau đâu, cũng không có khối lượng nữa. Ai bày mình cách tính với