HÌnh đại diện 263223 my duyen03
BÀI TẬP TỤ ĐIỆN NHỜ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÚP
Bởi 263223 my duyen03 - Thứ ba, 9 Tháng tư 2013, 07:17 PM
 

1/ Gỉa sử 1 tấm kim loại mỏng đặt vào chính giữa khoảng cách giữa 2 bản tụ điện phẳng.Lá kim loại cách điện với mọi vật khác và chiều dài lá kim loại là không dáng kể so với khoảng cách giữa 2 bản tụ.Hỏi điện dung sẽ thay đổi như thế nào ?Nếu lá kim loại không đặt đúng chính giữa mà lệch về phía bản dương nhiều hơn thì điện dung sẽ thay đổi như thế nào?

2/ Đưa vật A đã nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại dạng nồi đất ( trung hòa điện ) và quả cầu sẽ nhiễm điện hưởng ứng với vật A . Hỏi trên quả cầu có điện tích như thế nào nếu ta cắt dây nối đất rồi sau đó đưa A ra xa quả cầu?