HÌnh đại diện 257348 Nguyễn Văn A
lại là sóng cơ
Bởi 257348 Nguyễn Văn A - Thứ sáu, 29 Tháng ba 2013, 04:24 AM
 
2/ Trên mặt hồ rất rộng, vào buổi tối 1 ngọn sóng dao động với pt u=5Cos(4pi t + 90 độ). Một cái fao nổi trên mặt nước. Người ta chiếu sáng mặt hồ bằng những chớp sáng đều đặn cứ 0,5s một lần. Khi đó người wan sát sẽ thấy cái fao:
A. Dao động với biên độ 5cm nhưng tiến ra xa nguồn
B. DĐ với biên độ 5cm nhưng tiến lại gần nguồn
C. Đứng yên
D. DĐ tại 1 vị trí xác định với biên độ 5cm