HÌnh đại diện 244920 buu
Câu49: Trong các tập hợp hạt nhân sau, hãy chọn ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng 1 họ phóng xạ tự nhiên. Sao biết như vậy? ĐS:Np237, Ra225, Bi213, Tl209, Fr221
Bởi 244920 buu - Thứ hai, 25 Tháng ba 2013, 04:25 PM
 

Câu49: Trong các tập hợp hạt nhân sau, hãy chọn ra tập hợp mà trong đó tất cả các hạt nhân đều thuộc cùng 1 họ phóng xạ tự nhiên. Sao biết như vậy?
ĐS:Np237, Ra225, Bi213, Tl209, Fr221