HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: bài tập vật lý 10
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 20 Tháng ba 2013, 09:31 AM
 
Tinh van toc cua he ngay sau va cham:
v(he)=m.v/(m+M)
ap dung dl bao toan co nang de tinh do cao h:
0.5(m+M).v(he)^2=mgh
nhiet luong toa ra moi truong bang do giam co nang
0.5.m.v^2-0.5(m+M).v(he)^2=Q