HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 15 Tháng ba 2013, 10:12 PM
 
Con lac lo o nam ngang co he so ma sat truot bang he so ma sat nghi va cung bang 0.1. Keo vat ra khoi VTCB mot doan A0=12cm roi buong nhe. Lay g=10m/s2. Tim quang duong tong cong ma vat di duoc cho den khi dung lai?
M.n giai giup minh voi!thanks!
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ hai, 18 Tháng ba 2013, 11:01 AM
 
Mot vat co khoi luongkhong doi, thuc hien dong thoi hai dao dong dieu hoa co phuong trinh dao dong llan luot la x1=10cos(2pi.t +u)cm va x2=A2(2pi.t-90) thi dao dongtong hop la x=Acos(2pi.t-60) cm. Khibien do dao dong cua vat bang nua gia tri cuc dai thi bien do dao dong A2 co gia tri la ?
HÌnh đại diện 90479 nguyen thi hue
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 90479 nguyen thi hue - Thứ hai, 18 Tháng ba 2013, 03:47 PM
 
Cơ năng ban đầu của con lắc là
1/2.m.w2.A2
w bình phương và A bình phương
Lực ma sát là: F=umgS
Khi con lắc tắt thì toàn bộ cơ năng chuyển hóa thành lực ma sát cho cơ năng bằng lực ma sát giải ra được
quãng đường đến lúc dừng lại là
S=w2. A2/(2ug)
S=
Bài thiếu w
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ ba, 19 Tháng ba 2013, 06:18 AM
 
De khong thieu dau ban.giai theo cach cua ban chac khong ra duoc dau.du sao cung cam on ban!
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 20 Tháng ba 2013, 09:32 AM
 
M.n di dau het roi
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ ba, 26 Tháng ba 2013, 07:48 AM
 
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ hai, 1 Tháng tư 2013, 04:26 PM
 
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 5 Tháng tư 2013, 09:23 AM
 
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 5 Tháng tư 2013, 09:23 AM
 
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: Giup minh voi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ sáu, 12 Tháng tư 2013, 02:16 PM
 
bai nay toi da lam ra roi.