HÌnh đại diện duy phuoc
Trả lời: giúp mình với cần gấp :((
Bởi duy phuoc - Thứ hai, 3 Tháng sáu 2013, 09:02 PM
 
nói chung cái ưu điểm là mẫu nguyên tử bo cho biết mức năng lượng và khả năng xảy ở từng dãy như laiman, bamme, pasen. cái nhược là chưa có nói hết cái khả năng e nhảy từ quỹ đạo ngoài quỹ đạo K về các quỹ đạo K , L ,M.