HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
giup minh voi m,n oi!
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ tư, 13 Tháng ba 2013, 08:50 PM
 
Mot vat co khoi luong khong doi, thuc hien dong thoi hai dao dong dieu hoa co phuong trinh dao dong llan luot la x1=10cos(2pi.t +u) cm va x2=A2(2pi.t-90) thi dao dong tong hop la x=Acos(2pi.t-60) cm. Khi bien do dao dong cua vat bang nua gia tri cuc dai thi bien do dao dong A2 co gia tri la ?