HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
M.n cung thao luan nao
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Thứ bảy, 9 Tháng ba 2013, 09:23 PM
 
Hai cllx tren mp nam ngang,co khoi luong vat nang lan luot la m1 ,m2 va do cung k1 va k2.2vat duoc dat sat nhau,lx1 nam ben trai va lx2nam ben phai.o vi tri nay 2lx deu khong bi bien dang.keo vat m1 sang trai 1doan x0 roi tha nhe.xac dinh khoang thoi gian giua 3lan va cham lien tiep cua 2vat va moi quan he ben do dao dong giua chung?
HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai
Trả lời: M.n cung thao luan nao
Bởi 256493 Nguyễn Đình Hai - Chủ nhật, 10 Tháng ba 2013, 05:17 PM
 
toi da lam ra roi.da lam phien m.n!