HÌnh đại diện 254064 Nguyen Hoang Trieu
Xin giải chi tiet giúp
Bởi 254064 Nguyen Hoang Trieu - Chủ nhật, 3 Tháng ba 2013, 12:36 AM
 
Tính bán kính lớn nhất của vùng trên mặt catốt mà các quang êlectron có thể đập vào khi chúng bay ra khỏi catốt theo phương song song với catốt ,cho UAK = 4,0V