HÌnh đại diện 254320 MinhTiếp
Lần đầu tiên lên đây. ai giúp em 2 câu Trắc nghiệp và 1 câu Tự luận này với. Vật lí 11. Từ Trường
Bởi 254320 MinhTiếp - Thứ hai, 4 Tháng hai 2013, 10:51 AM
 
1.Một dòng điện chạy trong một dây tròn10 vòng đường kính 20cm với cường độ10Athì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là:
A.0,2rađia mT
B.0,02rađia mT
C.20rađia uT
D.0,2mT
2.Một ốngdâydài50cm chỉ có1000 vòng dây mang1dòng điện là5A.Độ lớncảm ứng từ trong lòng ống là:
A.8radia mT
B.4radia mT
C.8mT
D.4mT
3.Một điệntích bay vào1từ trường đều với vần tốc6.10^5m/s thì chịu một lựcLo-ren-xơ có độ lớnlà10mN.Nếu điện tích đogiữ nguyên hướng bay với vận tốc8.10^5m/s.Độlớn lựcLo-ren-xơ tácdụng lênđiện tích labao nhieu?
HÌnh đại diện 254600 Nguyen minh quang
Trả lời: Lần đầu tiên lên đây. ai giúp em 2 câu Trắc nghiệp và 1 câu Tự luận này với. Vật lí 11. Từ Trường
Bởi 254600 Nguyen minh quang - Thứ bảy, 9 Tháng hai 2013, 10:33 PM
 

dễ thây bạn