HÌnh đại diện 252714 Vũ Cát Khánh
vật lí 12 sóng dừng
Bởi 252714 Vũ Cát Khánh - Thứ hai, 21 Tháng một 2013, 08:28 PM
 
tốc độ tại một điểm trên sóng dừng có công thức như thế nào?
cảm ơn mọi người
HÌnh đại diện 268006 royalboy501
Trả lời: vật lí 12 sóng dừng
Bởi 268006 royalboy501 - Chủ nhật, 5 Tháng năm 2013, 09:36 PM
 
ko có công thức tính luôn đâu bạn à phải tính gián tiếp. Đầu tiên cần phải xác định ly độ của điểm cần tính so vs bụng hoặc nút rồi từ đó ms suy ra vận tốc tại điểm cần tính.