HÌnh đại diện tran tri nhan
định luật khúc xạ ánh sáng
Bởi tran tri nhan - Thứ ba, 1 Tháng một 2013, 05:56 PM
 
chứng minh khi tia sáng đi qua môi trường trong suốt khác thì co sin i/sin r   =Va/Vb                     a, b 2 môi trường trong suốt khác nhau