HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trả lời: vật lý 10
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ sáu, 4 Tháng một 2013, 10:28 PM
 
S=-V02/2a căn v