HÌnh đại diện 225048 sweet love
làm giúp mình bài này với thật sự rất gấp plz
Bởi 225048 sweet love - Thứ ba, 11 Tháng mười hai 2012, 10:00 PM
 
Có 5 tấm tôn xếp chồng lên nhau. Trọng lượng mỗi tấm là 150N và hệ số ma sát giữa các tấm là 0,2. Cần có một lực là bao nhiêu để:
a.Kéo hai tấm trên cùng
b.Kéo tấm thứ ba.
HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trả lời: làm giúp mình bài này với thật sự rất gấp plz
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Chủ nhật, 16 Tháng mười hai 2012, 10:59 PM
 
a) adđl2 new tơn
ta có: P=N
nên trọng lực của hai tấm tôn bằng 300N
do hai tấm tôn ở trên cùng nên nó chỉ chị 1 lực Fms
ta có: Fms=N.u => Fms=300.0.2=60N
Để kéo được hai tấm tôn đi ta cần có một lưc kéo
lớn hơn Fms: F>Fms => F>60N
b)
adđl2 new tơn
ta có: P=N
nên trọng lực của hai tấm tôn bằng 450N
do tấm thứ 3 ở giữ lên nó sẽ chịu hai lực Fms
của tấm trên và tấm dưới nên nó sẽ gấp đoi Fms ở phần a) Fms1=2Fms=120N
Để kéo được tấm tôn thứ 3 đi ta cần có một lưc kéo
lớn hơn Fms: F1>Fms1 => F1>120N