HÌnh đại diện 246365 Đỗ Thế Thắng
pro nào giúp mình về bt giao thoa ánh sáng trắng.
Bởi 246365 Đỗ Thế Thắng - Chủ nhật, 9 Tháng mười hai 2012, 08:45 AM
 
đây là đề thi thử chuyên tb
cho anh sáng trắng bc sóg 460>720 nm giao thoa. Khoảng cách 2 khe là 0.5mm. D=2m. Khoảng cách từ vân giao thoa 2 ánh sáng trog đó gần nhất với vân trung tâm =?