HÌnh đại diện 245548 Nguyễn Nam
Ai giúp em với ( gấp lắm rồi )...Bài này KHÓ quá
Bởi 245548 Nguyễn Nam - Thứ sáu, 7 Tháng mười hai 2012, 10:39 PM
 
Bai_vat_ly_chuong_dong_hoc_chat_diem.doc
Hình bên cho thấy một chất điểm P chuyển động với tốc độ không đổi trên đường tròn bán kính 3m theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và mỗi vòng mất 20s. Chất điểm qua gốc toạ độ tại điểm t0 = 0s.
a) Tìm vector vị trí của P đối với gốc toạ độ tại các thời điểm t(s) = 5 ; 7,5 ; 10 ?
b) Tìm độ dịch chuyển và vận tốc trung bình của P trong thời khoảng từ cuối giây thứ 5 đến cuối giây thứ 10 ?
c) Tìm vận tốc và gia tốc của P tại điểm t1 = 5s và t2 = 10s ?

Hình em để trong file world....giúp em với em vô cùng biết ơnBuồn