HÌnh đại diện 245419 Le Nam
ai zải zùm mình với (khó)
Bởi 245419 Le Nam - Thứ hai, 3 Tháng mười hai 2012, 08:55 PM
 
vat_li.bmp
Cho m1=2kg, m2=5kg đặt chồng lên nhau và đặt trên mặ bàn ngang,hệ số ma sát giữa m1 và m2 = 0.5.T/d lực F lên m1:
a)F=15N
hỏi m1 có cđ không?Nếu cđ thì a=?, coi m2 đứng yên trên bàn.Tìm các lực t/d lên m2.
b)F=5N, m2 và mặt bàn k
hông có ma sát,nêu hiện tượng
HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trả lời: ai zải zùm mình với (khó)
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ ba, 4 Tháng mười hai 2012, 12:05 AM
 
a)
*)để vật chuyển động thì Fms ta có: P1=N1
mg=N => N=20
do đó Fms=u.N => Fms=0,5.20=10
nên Fms 10 vật chuyển động
*) adđl 2 new tơn:
F+P+N+Fms=ma
chiếu nên ox:
-Fms+F=ma => -10+15=2a => a=2,5
*) các lực tác dụng nên P2 N2 Fms
P2=N=m.g=5.10=50
Fms=10
b) khi tác dụng một lực F =5 mà m2 và mặt bàn ko có ma sát thì m2 và m1 cùng đồng thời chuyển động và khi đó m1 sẽ ko chuyển động trên bề mặt của m2 vì khi đó lực F=5