HÌnh đại diện 244233 bluesky
bai toan kho
Bởi 244233 bluesky - Thứ ba, 27 Tháng mười một 2012, 12:27 AM
 

Mot vat nho co khoi luong M = 100g treo vao dau soi day ly tuong, chieu dai l = 20cm nhu hinh ve. Dung vat nho m = 50g co toc do v1 ban vao M. Bo qua suc can cua khong khi. Lay g = 10m/s2. Coi va cham la tuyet doi dan hoi.

a/ Xac dinh v1 de M len den vi tri day nam ngang.

b/ Xac dinh v1 toi thieu de M chuyen dong tron xung quanh O.

c/ Cho v1 = (3 can 7)/2 m/s xac dinh chuyen dong cua M


HÌnh đại diện 244355 bao ngoc
Trả lời: bai toan kho
Bởi 244355 bao ngoc - Thứ tư, 28 Tháng mười một 2012, 09:08 PM
 
choy. ban lay bai nay o dau ra mak kho di? BO TAY.
HÌnh đại diện 244233 bluesky
Trả lời: bai toan kho
Bởi 244233 bluesky - Thứ tư, 28 Tháng mười một 2012, 10:29 PM
 
day la de on thi hoc sinh gioi ban ak
HÌnh đại diện 244355 bao ngoc
Trả lời: bai toan kho
Bởi 244355 bao ngoc - Thứ năm, 29 Tháng mười một 2012, 09:45 PM
 
choy. e moi hoc co lop 10 ak. bt thi lam sao giai duoc bai nay. hihi