HÌnh đại diện 237056 Nguyễn Đặng Thúy Vi
giải giúp mình nha!
Bởi 237056 Nguyễn Đặng Thúy Vi - Thứ bảy, 10 Tháng mười một 2012, 01:44 PM
 
Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 5m, góc nghiêng 30độ so với phương ngang. Coi ma sát trên mặt phẳng nghiêng không đáng kể. Đến chân mặt nghiêng vật sẽ tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang trong thời gian bao lâu thì dừng lại? Trên mặt phẳng ngang có ma sát với hệ số ma sát bằng 0,2
HÌnh đại diện 244057 Mạc Văn Hiếu
Trả lời: giải giúp mình nha!
Bởi 244057 Mạc Văn Hiếu - Thứ bảy, 1 Tháng mười hai 2012, 10:06 PM
 
ta phân tích P thành 2 thành phần P1 và P2 trên mặt phẳng nghiêng ta có nhu sau:
adđl II newton:
P+N=ma(*)
chiếu pt (*) nên hệ oxy:
ox: N-P2=0
oy: P1=ma
mà P1=P.sin30*
nên P.sin30*=ma => mg.sin30=ma => 10.0,5=a =>a=5
sau đó ta có vận tốc đi hết 5 m rốc là:
v2 - v02 = 2as => v2 = 2as +v02 => v2 = 2.5.5+0 => v=7,07
Ta có vận tốc cuối của rốc chính là vận tốc đầu mặt phẳng nằm ngang nên: vo của mặt phăng nằm ngang bằng 7.07
lại adđl II newton:
P+N+Fms =ma (**)
chiếu pt (**) nên oxy :
ox: N-P=0 =>N=mg
oy: -Fms=ma=> -0,2.m.10=ma => a=-2
thời gian vật đi đến khi dừng lại là :
v=vo+at=> 0=7.07-2t=> t=3,535 (s)
bài này ko khó lém đâu bạn dễ đấy chứ
bạn cần chăm chi hơn tớ nói thật đấy (T_T)