HÌnh đại diện 239831 Trần Vũ Ngọc Anh
Help me!!!
Bởi 239831 Trần Vũ Ngọc Anh - Thứ ba, 30 Tháng mười 2012, 02:47 PM
 

cho mình hỏi khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng biên độ trong sóng dừng và giao thoa sóng là bao nhiêu ?

Mong được các mem giúp đỡ!!!

HÌnh đại diện 247222 Nguyen Thi My Tu
Trả lời: Help me!!!
Bởi 247222 Nguyen Thi My Tu - Thứ năm, 13 Tháng mười hai 2012, 05:37 PM
 
buoc song/2