HÌnh đại diện 239808 long
Trả lời: giúp mình 2 bài dao động này đi các bạn, thanks !
Bởi 239808 long - Thứ tư, 31 Tháng mười 2012, 12:26 PM
 
câu 1: coi lò xo+A là 1 vật.vật sẽ cb tại 0.04m.khi gắn thêm B rồi dây đứt cg~ như ta kéo vật ra 0.02m rồi thả ra.Ta sẽ tìm dc T.rồi tìm dc thời gian để vật đi dc quãng ddg` 0.1 m.rồi từ CT S=gt^2:2 ta tìm dc vật B sẽ cách A 1 khg? 125 cm