HÌnh đại diện 238855 nguyen huong
ai giup minh voi
Bởi 238855 nguyen huong - Thứ tư, 24 Tháng mười 2012, 09:01 PM
 
1 thc co chieu dai25m treo ten tg.duoi thc co 1 lo xam. hoi s tu thc den lo xam la bao nhieu biet thc se che lap lo xam trongn 0.1 s neu bi roi xuong.gla 10m/s2
HÌnh đại diện 232033 le anh
Trả lời: ai giup minh voi
Bởi 232033 le anh - Thứ bảy, 27 Tháng mười 2012, 04:07 PM
 
gọi khoảng cách giua thuoc và lỗ sáng là h
giả su thuoc roi dc 1 quãng h(tu luc rơi den khi bat dau che khuất lỗ sáng) trong thoi gian la t (s)
ta có
h=1/2gt2(t bình phuong do nha)    (1)
l+h=1/2g(t+0.1)2                  (2)
lay (2)-(1)
=>0.1gt+0.005g=0.25
thay g=10 =>t=0.2(s) thay vao (1)
h=0.2(m)=20(cm)