HÌnh đại diện S4 - 44.01.102.059 Vũ Đình Hiếu
d
Bởi S4 - 44.01.102.059 Vũ Đình Hiếu - Chủ nhật, 21 Tháng mười 2012, 05:24 PM
 
3 điểm A, B,C tạo thành 1 tam giác vuông tại C với AC = 4cm, BC = 3cm nằm trong điện trường đều. vecto E // AC (như hình vẽ) và E = 5000 V/m.
1 e có vo = 2.10^7 m/s chuyển động từ A -> B. TÍnh ve tại B?
Buon
Trả lời: d
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ tư, 24 Tháng mười 2012, 12:43 AM
 
Ta có:Uac=E.dac=5000.0,04=200(v)
Ucb=E.dcb=E.CB.cos90=0
Uab=Va-Vb=(Va-Vc)+(Vc-Vb)= Uac+Ucb=Uac=200(v)
tjếp: cđ of e cùng chjều đjện trường,nên là cđ nhanh dần đều.
công từ A->B:
A=1/2.m.v^2+1/2.m.vo^2
A=1/2.m.v^2+9,1.10^(-24)
mặt khác:
A=q.E.d=q.Uab=1,6.10^(-19).200= 3,2.10^(-17)
thay vào A ở trên:
=>3,2.10^(-17)=1/2.m.v^2
=>v=8.10^6. Xong! Cảm ơn chứ?
HÌnh đại diện 238189 Nguyễn Thành Nhân
Trả lời: d
Bởi 238189 Nguyễn Thành Nhân - Chủ nhật, 18 Tháng mười một 2012, 02:56 PM
 
ba`j de~ et can jk phaj za~j chu'
Buon
Trả lời: d
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ hai, 19 Tháng mười một 2012, 09:34 PM
 
Tùy khả năng từng ngườj mà.phảj gjúp đỡ chứ
HÌnh đại diện 243438 nguyen thế bạch
Trả lời: d
Bởi 243438 nguyen thế bạch - Thứ năm, 22 Tháng mười một 2012, 05:12 PM
 
Ở đây gõ công thức toán lý hóa như thế nào nhỉ, khi trả lời thì phải gõ lời giải mới rõ hơn
HÌnh đại diện 258326 ngo minh hieu
Trả lời: d
Bởi 258326 ngo minh hieu - Thứ ba, 12 Tháng ba 2013, 09:37 PM
 
cac ban ghi chi ma kho nhin rua