HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
dien truong
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Chủ nhật, 21 Tháng mười 2012, 05:24 PM
 
3 điểm A, B,C tạo thành 1 tam giác vuông tại C với AC = 4cm, BC = 3cm nằm trong điện trường đều. vecto E // AC (như hình vẽ) và E = 5000 V/m.
1 e có vo = 2.10^7 m/s chuyển động từ A -> B. TÍnh ve tại B?