HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
TỤ ĐIỆN
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Chủ nhật, 21 Tháng mười 2012, 05:18 PM
 
1 e có vo = 0 được tăng tốc bởi 1 U = 500V rồi bay vào 1 tụ điện phẳng theo phướng // và cách đều 2 bản tụ. Cho biết chiều dài mỗi bản l = 10cm, khoảng cách giữa 2 bản tự là d = 100cm, hiệu điện thế giữa 2 bản tụ phải thỏa mãn điều kiện gì để e có thể bay khỏi tụ.