HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
Lí 11 từ trường
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Chủ nhật, 21 Tháng mười 2012, 05:11 PM
 

BT: Dùng 1 dây Cu có d = 0,8 mm có phủ sơn cách điện mỏng quấn quanh 1 hình trụ có đường kính D = 0,4cm để làm 1 ống dây. Khi nối 2 đầu ống dây với 1 nguồn điện có U = 3,3V thì B = 15,7.10^-4 T.

Tính chiều dài ống dây và cường độ dòng điện qua ống dây.

Cho biết điện trở suất của đồng là 1,76.10^-8, các vòng dây quấn sát nhau.