HÌnh đại diện 100676 ngo xuan quang
Trả lời: các bạn giúp mình giải bài này với!
Bởi 100676 ngo xuan quang - Thứ hai, 22 Tháng mười 2012, 03:28 PM
 
T = p /cos 30
N = p/ tan 30