HÌnh đại diện 235189 Đỗ Thị Huyền
nhận xét và góp ý của nhóm stronger
Bởi 235189 Đỗ Thị Huyền - Thứ năm, 18 Tháng mười 2012, 11:16 AM
 
i don't know
nhóm bạn đưa ra dề tài khá hay
hoàn cảnh cũng được
vậy thời gian thực hiện là bao lâu?
nhóm bạn đánh giá sản phẩm thế nào ?
mình nghĩ thành viên ban giám khảo nên mời các thầy cô trong tổ vật lý đến tham gia sẽ hay hơn
bee group
đề tài hơi rộng
thời gian thực hiện là bao lâu?
đánh giá sản phẩm như thế nào ?
câu hỏi bài học nên tìm thêm
T and Y
nhóm bạn chưa đưa ra tình huống hay hoàn cảnh
chuẩn kiến thức có hơi nhiều
câu hỏi bài học ai tạo ra cầu vồng ?nhóm bạn sẽ trả lời thế nào ?
các bạn đưa ra quá nhiều yêu cầu và câu hỏi bắt học sinh phải trả lời
HÌnh đại diện 234050 Lê Thị Thu Hường
Trả lời: nhận xét và góp ý của nhóm stronger
Bởi 234050 Lê Thị Thu Hường - Thứ năm, 18 Tháng mười 2012, 12:49 PM
 

Nhóm HTV 12

Câu hỏi:

1. Trong phần đóng vai các học sinh quan sát, tìm hiểu và nghiên cứu cái gì?

2. Ý các bạn “phân tích thí nghiệm hấp dẫn dễ hiểu” là thái độ gì?

3. Chuẩn đánh giá sản phẩm như thế nào?

Nhận xét:

Câu hỏi nội dung cụ thể, đầy đủ.

Thiếu đánh giá sản phẩm.

Góp ý:

Câu hỏi khái quát nên mang tính bao quát, hướng đến những ý tưởng lớn, mang tính liên môn.