HÌnh đại diện 121290 Ung Đăng Khoa
Nhận xét góp ý của nhóm Stronger
Bởi 121290 Ung Đăng Khoa - Thứ năm, 18 Tháng mười 2012, 10:40 AM
 

Ten Point

Câu hỏi:

Có đủ thời gian để hs trình bày hay không?

Chuẩn đánh giá sản phẩm là gì?

Thái độ của hs như vậy đủ chưa?

Nhận xét:

Thiếu chuẩn đánh giá sản phẩm

Mục tiêu chưa giải quyết được chuẩn học tậpvề việ giải bài tập.

Lời khuyên:

Chuẩn đánh giá sản phẩm: kính quan sát được, có tính sáng tạo..

Cùng Tiến

Câu hỏi:

Trong phần chuẩn kiến thức thì “Viết được hệ thức?” là hệ thức gì?

Ứng dụng kiến thức làm “nhiều thứ” ở đây là gì?

Sản phẩm của dự án?

Nhận xét

Còn thiếu thái độ trong mục tiêu

Thiếu chuẩn đánh giá

Lời khuyên:

Bổ sung thêm kỹ năng, thái độ, sản phẩm

4 in 1

Câu hỏi:

Không có câu hỏi

Nhận xét:

Dự án tương đối tốt

Thiếu chuẩn đánh giá sản phẩm

Lời khuyên: bổ sung thêm chuẩn đánh giá sản phẩm

Lưu ly

Câu hỏi:

Liệu có đủ thời gian thuyết trình hay không?

Nhận xét:

Chi tiết, rõ ràng

Lời khuyên: