HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
tinh cuong do hieu dung
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ hai, 15 Tháng mười 2012, 08:21 AM
 

mọi nguoi lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt

ket qua: can 6

HÌnh đại diện 242447 nguyễn văn cẩm
Trả lời: tinh cuong do hieu dung
Bởi 242447 nguyễn văn cẩm - Thứ năm, 15 Tháng mười một 2012, 04:28 PM
 
ở cos2
ban ha bac di la tim ra
\la (cos( 2wt )+1):2 hoac sin