HÌnh đại diện 229451 chu anh khoa
2 bài vật lý về dddh
Bởi 229451 chu anh khoa - Thứ sáu, 12 Tháng mười 2012, 06:31 PM
 
chỉ mình 2 bài này :
Hai vật A có khối lượng 400g  và B có khối lượng 200g kích thước nhỏ được  nối với nhau bởi sợi dây
mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được  treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m ( vật A nối với lò xo ) tại nơi có gia  tốc  trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó.Sau khi vật A đi được quãng đường là 10cm thấy rằng vật B vẫn đang rơi thì khoảng cách giữa hai vật khi đó bằng:
A 140 cm
B 125 cm
C 135 cm
D 137 cm
Một  con lắc lò xo đặt nằm ngang trên mặt bàn không ma sát có độ cứng k = 50N/m, một đấu cố định, một đầu gắn với vật nặng m1 = 500g. Trên m1 đặt vật m2 = 300g. Từ vị trí cân bằng người ta truyền cho vật m1 vận tốc đầu v0 theo phương của trục lò xo. Tìm giá trị lớn nhất của v0 để vật m2 vẫn dao động cùng với m1 sau đó, biết hệ số ma sát  trượt giữa m1 và m2 là 0,2, g = 10 m/s2.
A 4√10 cm/s
B 23 cm/s
C 8√10 cm/s
D 16 cm/s