HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
tinh i hieu dung
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 6 Tháng mười 2012, 08:56 AM
 

mọi nguoif lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt