HÌnh đại diện 234518 Thanh anh
cac ban giai giup minh nha
Bởi 234518 Thanh anh - Thứ hai, 1 Tháng mười 2012, 03:21 PM
 
Một đoàn tàu kl 10 tấn chuyen động trên đường ray nằm ngang với vạn tốc không đổi 20m/s .Công suất đầu máy là 40 kW. gia tốc bằng 10m/s^2. hệ số ma sát giữa tàu và đường ray..
A: 0.1
B: 0.01
C: 0.2
D 0.02
2. ở đầu một sợi dây OA dài l treo 1 vật nặng. Tại điểm thấp nhất A phải truyền cho vật một vận tốc nhỏ nhất để vật có thể quay tròn trong mặt phẳng thẳng đứng. vận tốc là:
A. (gl)^1/2
B 2(5gl)^1/2
C 2(gl)^1/2
D (5gl)^1/2
các bạn giải chi tiết nhe' cảm ơn các bạn nhiều...