HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
tính i hiệu dung toi voi
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 29 Tháng chín 2012, 08:48 AM
 
mọi người lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt