Buon
Trả lời: vat li
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ bảy, 13 Tháng mười 2012, 11:02 PM
 
Ủa.lý 11 có chương 1 mà? Chương 1 là đjện tích đjện trường jh đó