HÌnh đại diện S4 - 44.01.102.059 Vũ Đình Hiếu
Các thầy cô giải giúp E bài này với ạ.
Bởi S4 - 44.01.102.059 Vũ Đình Hiếu - Thứ ba, 25 Tháng chín 2012, 07:16 PM
 
Một e chuyển động trong một điện trường đều dọc theo một đường sức điện từ A đến B. Vận tốc tại A bằng 3.106 m/s.
a. Biết UAB = 15V. Tính AAB và vB.
b. Tìm UAB để e không đến được B.
HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
Trả lời: Các thầy cô giải giúp E bài này với ạ.
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 29 Tháng chín 2012, 09:02 AM
 

Một e chuyển động trong một điện trường đều dọc theo một đường sức điện từ A đến B. Vận tốc tại A bằng 3.106 m/s.
a. Biết UAB = 15V. Tính AAB và vB.
b. Tìm UAB để e không đến được B.
giai:

a, UAB >0 nen E huong tu A sang B.nen cong cua dien mang cong can

AUAB = -e.UAB

taco WB  =WA -e.UAB,         W W=1/2.mev2  => vB =...........

b, de e khong den duoc B thi AAB =e.UAB > WA=> UAB ..............