HÌnh đại diện 198101 bui van hoc
tinh i hieu dung ho t voi
Bởi 198101 bui van hoc - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 09:36 AM
 

mọi nguoif lam ho toi nhe. tinh I hiệu dụng cua phuong trinh  :i=4.cos2 wt

HÌnh đại diện 234428 Nguyen Sy Hieu
Trả lời: tinh i hieu dung ho t voi
Bởi 234428 Nguyen Sy Hieu - Thứ hai, 8 Tháng mười 2012, 10:10 PM
 
Theo minh ung cong thuc ha bac.sau do I=Io/can2.
HÌnh đại diện 236062 nguyễn hồng vân
Trả lời: tinh i hieu dung ho t voi
Bởi 236062 nguyễn hồng vân - Thứ ba, 9 Tháng mười 2012, 10:25 PM
 
I= 4/căn 2