HÌnh đại diện 231723 Luu Hai Minh
chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 231723 Luu Hai Minh - Thứ sáu, 21 Tháng chín 2012, 08:45 PM
 
ai do giup t bai nay voi kho wq': Mot o to dang chay voi gia toc a=0,5m/s2 thi duoi kip mot doan tau dai 100m chay cung chieu voi van toc khong doi 18km/h, Khi vua vuot qua doan tau thi o to co van toc 54km/h. Tinh van toc cua o to luc duoi kip ta, thoi gian de o to vuot qua doan tau va doan duong o to phai di de vuot qua duoc doan tau.các mắt mở to
HÌnh đại diện tran tri nhan
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi tran tri nhan - Thứ sáu, 21 Tháng chín 2012, 10:05 PM
 
gọi t là thời gian để tàu và ô tô gặp nhau
chọn gốc tọa độ tại đuôi tàu và ô tô gặp nhau
gốc thòi gian la lúc.............................................
X1(của chất điểm đầu tàu)=100+5*t 3 vì 18km/h=5m/s
X2(ô tô) = 1/2*a*t^2+Vo*t 2
ta có V=Vo+a*t suy ra Vo=15-a*t 1 vì 54km/h=15m/s
thế 1 vào 2 và cho 2 tọa độ bằng nhau sẽ t =20s
vậy Vo( vận tốc của ô tô lúc đuổi kịp tàu) =15-0,5*20=5m/s
thời gian để ô tô đạt dc tốc độ 5m/s = 10s
đoạn đường ô tô đi =1/2*0,5*30^2
HÌnh đại diện 231723 Luu Hai Minh
Trả lời: chuyen dong thang bien doi deu
Bởi 231723 Luu Hai Minh - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 09:06 PM
 
ai ma hoc li joi vay ta,
HÌnh đại diện 231723 Luu Hai Minh
Co va cac ban giup em bai nay
Bởi 231723 Luu Hai Minh - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 09:24 PM
 

Mot nguoi thay chiec xe buyt o ben sap khoi hanh nen chay toi de len xe. Nhung khi nguoi do con cach xe 60m thi chiec xe bat dau chuyen banh voi gia toc 018m/s^2.
a/ Neu nguoi do chi co the chay deu voi van toc toi da la 6m/s thi sau bao lau nguoi do duoi kip xe buyt va nguoi da chay voi quang duong la bao nhieu?
b/ Neu nguoi do chi chay voi van toc khong doi la 4m/s thi co the duoi kip xe buyt khong?giaithich
c/ Nguoi do phai chay voi van toc toi thieu bao nhieu de duoi kip xe buyt?