HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
giup em voi
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Thứ tư, 19 Tháng chín 2012, 07:53 PM
 
Một electron chuyển động nằm ngang với tốc độ 3,4.106
m/s đi vào vùng của một điện
trường đều hướng lên trên có E = 520 N/C. Vùng điện trường này dài 45mm. Xác định
tốc độ electron khi đi qua điện trường.