HÌnh đại diện 232412 Nguyen van long
thay co giup em vs
Bởi 232412 Nguyen van long - Thứ tư, 19 Tháng chín 2012, 05:19 PM
 
Có 3 tụ điện ghi 2.10^-6F 500V và 3.10^-6F 400V và 5.10^-6F 300V .Hỏi mắc thế nào để hiệu điện thế giới hạn của bộ tụ là lớn nhất?
Thầy cô và các bạn giúp mình vs !