HÌnh đại diện 218596 Trần Thị Ngọc Bích
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 218596 Trần Thị Ngọc Bích - Thứ bảy, 15 Tháng chín 2012, 11:58 AM
 
ve_hinh_2_.doc
tính Voc đi trong giây cuối, rồi tính quãng đường đi được trong giây đầu và quãng đường đi được trong giây cuối. dùng công, áp dụng phương trình dộc lập với thời gian cuối cùng suy ra vận tốc (mình dở máy tính lắm nếu lỗi thì mình chịu)