HÌnh đại diện 230093 thienvb1997
Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 230093 thienvb1997 - Thứ sáu, 7 Tháng chín 2012, 10:26 AM
 
1.Giữa hai bến sông A và B có hai tàu chuyển thư chạy thẳng đều. Tàu đi từ A chạy xuôi dòng, tàu đi từ B chạy ngược dòng. Khi gặp nhau và chuyển thư, mỗi tàu ngay lập tức trở lại bến xuất phát. Nếu khởi hành cùng lúc thì tàu từ A đi về mất 3h, tàu từ B đi và về mất 1h 30min.

Hỏi nếu muốn thời gian đi và về của hai tàu bằng nhau thì tàu A phải khởi hành trễ hơn tàu B bao lâu? Cho biết tốc độ của hai tàu khi xuôi dòng cũng như khi ngược dòng đều bằng nhau.

2. Một vật chuyển động chậm dần cho đến khi dừng lại. Quãng đường vật đi trong giây đầy gấp 15 lần quãng đường vật đi được trong giây cuôi. Biết tổng quãng đường đi được là 25,6 m. Tính vận tốc ban đầu của vật?
HÌnh đại diện 218596 Trần Thị Ngọc Bích
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 218596 Trần Thị Ngọc Bích - Thứ sáu, 7 Tháng chín 2012, 08:12 PM
 
mình ko giỏi trình bày nên gợi ý cho bạn cách làm thôi nhé.
quãng đường tàu di sẽ bằng quãng đường tàu về, viết dược 2 pt, từ 2 pt đó thì sẽ tìm được mối liên hệ giữa vận tốc tàu và nước.
muốn cho thời gian đi và về của hai tàu bằng nhau thì quãng dường hai tàu đi được là như nhau từ đó tìm ra được mối liên hệ giữa thời gian đi ngược dòng và xuôi dòng.
cuối cùng tìm được đáp án là 45 phút

câu hai thì cho mình hỏi "giây đây" là giây nào?
HÌnh đại diện 230093 thienvb1997
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 230093 thienvb1997 - Thứ sáu, 7 Tháng chín 2012, 08:17 PM
 
giây đầu í bạn.
HÌnh đại diện 218596 Trần Thị Ngọc Bích
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 218596 Trần Thị Ngọc Bích - Thứ bảy, 8 Tháng chín 2012, 09:15 PM
 
vận tốc ban đầu là 6,4 m/s
bài giải xem tập đính kèm nha bạn

HÌnh đại diện 230093 thienvb1997
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 230093 thienvb1997 - Chủ nhật, 9 Tháng chín 2012, 08:29 AM
 
haz. xem duoc j` dau
HÌnh đại diện 218596 Trần Thị Ngọc Bích
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 218596 Trần Thị Ngọc Bích - Chủ nhật, 9 Tháng chín 2012, 10:44 AM
 
mình giải bằng word 2007, nếu bạn ko rõ thì trao đổi với mình mail lucepioniery@yahoo.com
HÌnh đại diện 230093 thienvb1997
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 230093 thienvb1997 - Thứ năm, 13 Tháng chín 2012, 08:52 PM
 
haz. bạn gửi lên bị lỗi rồi k xem được . hiểu hk??
HÌnh đại diện 218596 Trần Thị Ngọc Bích
Trả lời: Giải giùm e đi các anh chị pro??? Em cần gấp
Bởi 218596 Trần Thị Ngọc Bích - Thứ bảy, 15 Tháng chín 2012, 11:58 AM
 
tính Voc đi trong giây cuối, rồi tính quãng đường đi được trong giây đầu và quãng đường đi được trong giây cuối. dùng công, áp dụng phương trình dộc lập với thời gian cuối cùng suy ra vận tốc (mình dở máy tính lắm nếu lỗi thì mình chịu)