HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
Lí 10
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Thứ năm, 6 Tháng chín 2012, 11:49 PM
 
Một vật bắt đầu chuyển động NDD từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong t giây. Tính thời gian vật đi 3/4 đoạn đường cuối.
HÌnh đại diện tran tri nhan
Trả lời: Lí 10
Bởi tran tri nhan - Thứ bảy, 8 Tháng chín 2012, 12:14 PM
 
bạn tính thời gian đi hết 1/4 quang đường
1/4S=1/2a*t,^2

suy ra t,= can bac 2 cua (S/2a)

ta cũng có S= 1/2a*t^2

suy ra t= can(2s/a)

ta co t 3/4 wuang duong = t-t,= can (2s/a)-can (s/2a)