HÌnh đại diện S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên
Khó! :(
Bởi S3 - 43.01.102.051 Nguyễn Hạnh Quyên - Thứ năm, 6 Tháng chín 2012, 11:48 PM
 
Một vật bắt đầu chuyển động NDD từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong t giây. Tính thời gian vật đi 3/4 đoạn đường cuối.