Buon
Trả lời: hoc tap
Bởi 211499 Nguyễn Duy Tân - Thứ sáu, 7 Tháng chín 2012, 08:13 PM
 
Trên hệ trục toạ độ vuông góc vOt, đồ thị bjểu djễn sự bjến thjên của vận tốc v theo tjme là một đừờng thẳng.
Các vật chuyển động có cùng gja tốc thì đồ thị vận tốc của chung là những đường thẳng song song.
Thế nhé!!