HÌnh đại diện 228346 Maggie Ace
Hiệu điện thế - Công của lực điện
Bởi 228346 Maggie Ace - Thứ bảy, 1 Tháng chín 2012, 10:25 AM
 

Giải giúp mình bài lý này với ?!?

Cho q1 = q3 = -4 ( nC) , q2= 4 (nC) đặt tại 3 đỉnh của 1 tam giác đều ABC cạnh 10 cm . Tìm điện thế tổng hợp do q1 , q2 và q3 tác dụng lên tâm O của tam giác ???

HÌnh đại diện 218596 Trần Thị Ngọc Bích
Trả lời: Hiệu điện thế - Công của lực điện
Bởi 218596 Trần Thị Ngọc Bích - Thứ năm, 6 Tháng chín 2012, 09:40 PM
 
xem tập đính kèm nha bạn